1400/01/22

مرکز آموزش از راه دور صنعت آب و برق با همکاری دفتر امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو دوره آموزشی ترنم وحی 8 ( تفسیر سوره قدر و تفسیر سور تکاثر ) ویژه ماه مبارک رمضان را برگزار می نماید.