• مرکز آموزش از راه دور موسسه علمی کاربردی صنعت آب و
تازه ترین خبرها

چهارمین همایش سالانه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

24\05\1397
ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب و چهارمین همایش سالانه مدیریت بحران وپدافند غیر عامل در تاریخ های 20 و 21 مرداد97 در سالن کنفرانس وزارت نیرو برگزار شد.

تعداد کاربران موبایل

100,000

تعداد کاربران سامانه وب

542,000

نفر ساعت آموزش الکترونیکی

21,100,000

توضیحاتی درباره شرکت ما

 

آموزش و توانمندسازی  کارکنان، یکی از اهداف اصلی وزارت نیرو بوده و همیشه باور بر این است که بهره وری هر سازمان در گرو کارکنانی تحصیل کرده و توانمند بوده و بر این مهم سرمایه گذاری شده است. بنابراین آموزش و افزایش مهارتهای شغلی کارکنان برای فعالیتهایی که موردنظر است شاید یکی از مهمترین راهکارهایی است که برای توانمندسازی نیروهای انسانی در صنعت آب و برق میتوان انجام داد. تدوین برنامه های آموزشی کارکنان و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت که قابلیت علمی و تخصصی کارکنان را افزایش می دهد از عواملی است که نقش بسیار مهمی را در راستای توانمندسازی آنان با بینش و بصیرت عمیق تر دانش و در نهایت رشد و شکوفایی سازمانی و موفقیت های آتی در صنعت آب و برق را به همراه خواهد داشت.