برگزاری دوره های بهبود مدیریت ویژه مدیران به شیوه الکترونیکی

جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.

ردیف کد دوره عنوان دوره  مدت ساعت
1 9003 آشنایی با روش‎ها و فنون کار با مدیران مافوق (حین انتصاب - پایه ) 6
2 9004 آشنایی با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) (حین انتصاب - پایه، میانی و ارشد ) 4
3 9005 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (حین انتصاب - پایه و میانی ) 6
4 9006 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (حین انتصاب - ارشد) 4
5 9007 آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور(حین انتصاب - میانی و ارشد) 4
6 9008 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن (حین انتصاب - پایه و میانی) 6
7 9009 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن (حین انتصاب - ارشد) 4
8 9010 آشنایی با قانون  مدیریت خدمات کشوری(حین انتصاب - میانی وارشد) 8
9 9011 آشنایی با قانون مجازات اسلامی ـ فصل تعدیات ماموران دولت (حین انتصاب - پایه، میانی و ارشد ) 4
10 9012 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور(حین انتصاب - پایه و میانی) 6
11 9013 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (حین انتصاب - ارشد) 4
12 9014 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی (حین انتصاب - پایه ) 4
13 9016 آینده‎پژوهی (حین انتصاب - ارشد) 6
14 9017 آیین مدیریت (حین انتصاب - میانی و ارشد) 20
15 9018 ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام (حین انتصاب - پایه، میانی و ارشد) 4
16 9026 انگیزش در کار (حین انتصاب- پایه) 8
17 9028 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور(حین انتصاب - پایه،میانی و ارشد) 2
18 9029 برنامه‎ریزی در دستگاه‎های دولتی (تمرکز بر فرایندها) (حین انتصاب-  میانی) 12
19 9033 بهسازی سازمانی (حین انتصاب - ارشد) 6
20 9034 پژوهش‎های سازمانی (حین انتصاب - میانی) 12
21 9035 پویایی سازمانی و فردی (بهره‎وری)(حین انتصاب - میانی) 6
22 9037 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی(حین انتصاب- پایه،میانی و ارشد) 4
23 9038 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی (حین انتصاب- پایه،میانی و ارشد) 2
24 9041 تفسیر آیات برگزیده مدیریتی (حین انتصاب- ارشد) 12
25 9043 تکنیک‎ها و فنون بهبود سیستم‎ها و روش‎ها(حین انتصاب - پایه) 12
26 9047 جریان شناسی سیاسی و فرهنگی(حین انتصاب- پایه،میانی و ارشد) 4
27 9048 جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن(حین انتصاب- پایه،میانی و ارشد) 6
28 9049 چگونگی تبدیل چشم‎انداز ملی به چشم‎انداز سطوح سازمانی(حین انتصاب- ارشد) 8
29 9056 خلاقیت و نوآوری (سازمانی)(حین انتصاب - میانی) 6
30 9057 خلاقیت و نوآوری (فردی)(حین انتصاب - پایه ) 6
31 9059 راهبردهای آموزش و توان‎افزایی(حین انتصاب - میانی) 8
32 9060 راهبردهای فرهنگی امام راحل (قدس سره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)(حین انتصاب- پایه،میانی و ارشد) 4
33 9061 رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه‎های دینی(حین انتصاب - میانی) 12
34 9063 روابط کار(حین انتصاب- پایه) 6
35 9065 رهبری تحول در سازمان‎ها(حین انتصاب - میانی) 9
36 9066 رهبری تحول در سازمان‎ها(حین انتصاب- ارشد)-اعضای هیأت مدیره تولید نیروی برق حرارتی 6
37 9068 سازماندهی(حین انتصاب- پایه) 6
38 9072 شمیم عدالت(حین انتصاب- میانی و ارشد) 20
39 9073 طراحی ساختارهای سازمانی(حین انتصاب - میانی) 8
40 9074 ظرفیت‎سازی برای کوچک‎سازی(حین انتصاب - میانی) 4
41 9075 فرایند و فنون تصمیم‎گیری (سازمانی)(حین انتصاب - میانی) 9
42 9080 قانون مدیریت خدمات کشوری(حین انتصاب- پایه) 8
43 9081 کارآفرینی سازمانی(حین انتصاب- ارشد) 6
44 9082 کاربرد آمار در مدیریت(حین انتصاب- پایه) 9
45 9083 کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت(حین انتصاب- پایه) 9
46 9086 کیفیت زندگی کاری (حین انتصاب- پایه) 6
47 9087 مبانی خط‎مشی‎گذاری (تدوین و صورت‎بندی)(حین انتصاب - میانی) 12
48 9088 مبانی علم حقوق(حین انتصاب- پایه) 6
49 9091 مدل‎های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی(حین انتصاب - میانی) 6
50 9093 مدیریت استراتژیک اطلاعات(حین انتصاب- ارشد) 8
51 9096 مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)(حین انتصاب- پایه) 6
52 9097 مدیریت اسلامی با موضوع آئین مدیریت(حین انتصاب- پایه) 20
53 9098 مدیریت اسلامی با موضوع شمیم عدالت(حین انتصاب- پایه) 20
54 9100 مدیریت برون‎سپاری(حین انتصاب - میانی) 4
55 9108 مدیریت دولت الکترونیک (حین انتصاب- ارشد) 6
56 9110 مدیریت سازمان‎های غیردولتی (حین انتصاب- ارشد) 6
57 9111 مدیریت سازمان‎های کارآفرین(حین انتصاب- ارشد) 6
58 9112 مدیریت سرمایه اجتماعی(حین انتصاب- ارشد) 6
59 9116 مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی(حین انتصاب - میانی) 6
60 9119 مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات(حین انتصاب - میانی) 4
61 9122 مدیریت موثر وقت(حین انتصاب- پایه)، اعضای هیأت مدیره تولید نیروی برق حرارتی 4
62 9124 مدیریت و برنامه‎ریزی پروژه(حین انتصاب - میانی) 8
63 9125 مدیریت و مهندسی ارزش(حین انتصاب - میانی) 6
64 9127 مفهوم شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی با تاکید بر آموزه‎های دینی(حین انتصاب- پایه،میانی و ارشد) 4
65 9129 مهدویت و فرهنگ انتظار (انقلاب اسلامی و فرهنگ مهدویت)(حین انتصاب- پایه،میانی و ارشد) 4
66 9130 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی(حین انتصاب- پایه،میانی و ارشد) 8
67 9131 نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه(حین انتصاب- پایه،میانی و ارشد) 4
68 9132 نظام مدیریت اسلامی(حین انتصاب- پایه،میانی و ارشد) 6
69 9133 نظام‎های اداری تطبیقی و محک‎زنی(حین انتصاب - میانی) 6
70 9134 آشنایی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی - مدیریتی تحقق آن  8
71 9136 دولت الکترونیکی ( مدیران ارشد و میانی ) 8
72 9137 مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات ( مدیران ارشد و میانی ) 10
73 9146 اقتصاد مقاومتی(1) (مدیران عملیانی) 12
74 9147 اقتصاد مقاومتی(2) (مدیران حرفه ای( پایه، میانی،عالی) ) 8
75 9149 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران - الزامات و ضرورت ها -1(مدیران عملیاتی) 12
76 9150 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران - الزامات و ضرورت ها -2(مدیران حرفه ای( پایه، میانی،عالی) ) 8
77 9152 نقشه راه اصلاح نظام اداری(1) (مدیران عملیاتی) 4
78 9153 نقشه راه اصلاح نظام اداری(2) (مدیران حرفه ای( پایه، میانی،عالی) ) 4
79 9155 پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت(مدیران حرفه ای( پایه، میانی،عالی) ) 4
80 9211 برنامه‌ریزی عملیاتی در دستگاه دولتی (تمرکز بر وظایف)- حین انتصاب مدیران پایه 12
81 9212 بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما) 8
82 9233 مدیریت بحران -(حین انتصاب) مدیران میانی و ارشد 4
83 9234 مدیریت بحران‌های اجتماعی -(حین انتصاب)سطح میانی و ارشد 4
84 9235 برنامه‌ریزی و عمل در بحران - (حین انتصاب)سطح میانی و ارشد 4
85 9248 برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح میانی و ارشد) 8
86 9249 اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح میانی و ارشد) 4
87 9250 مدیریت اقتضایی-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح میانی و ارشد) 4
88 9251 مدیریت استراتژیک منابع انسانی-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح میانی و ارشد) 8
89 9252 مدیریت و ارزیابی عملکرد-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح میانی و ارشد) 4
90 9253 اصول و مبانی سازماندهی-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح میانی و ارشد) 8
91 9254  مدیریت بحران- (برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح میانی و ارشد) 6
92 9255 حل مسئله و تصمیم‌گیری-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح عملیاتی و پایه) 8
93 9256 اصول مدیریت و سرپرستی-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح عملیاتی و پایه) 8
94 9257 مدیریت مشارکتی-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح عملیاتی و پایه) 8
95 9258 بهبود سیستم‌ها و روش‌ها-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح عملیاتی و پایه) 4
96 9259 مدیریت بر مبنای هدف-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح عملیاتی و پایه) 4
97 9260 اخلاق حرفه‌ای-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح عملیاتی و پایه) 4
98 9261 آشنایی با قانون برنامه و بودجه کشور-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان مشترک در سطح عملیاتی، پایه، میانی و ارشد) 6
99 9262 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان مشترک در سطح عملیاتی، پایه، میانی و ارشد) 6
100 9263 آشنایی با دیوان محاسبات کشور و قانون محاسبات عمومی-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان مشترک در سطح عملیاتی، پایه، میانی و ارشد) 6
101 9264 آشنایی با قوانین و مقررات معاملات دولتی و مناقصات-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان مشترک در سطح عملیاتی، پایه، میانی و ارشد) 6
102 9265 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان مشترک در سطح عملیاتی، پایه، میانی و ارشد) 6
103 9266 مبانی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان مشترک در سطح عملیاتی، پایه، میانی و ارشد) 6
104 9267 حقوق اداری-(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان مشترک در سطح عملیاتی، پایه، میانی و ارشد) 6