برگزاری مرحله دوم آموزش های حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل