نرم افزارهای مورد نیاز

 

نرم افزار Adobe Connect

(ویندوز)

اپلیکیشن Adobe Connect

(اندروید)

نرم افزار Anydesk

(ویندوز)

(بزودی)

 

(بزودی)

 

(بزودی)