خط مشی واحد

اهداف و خط مشی مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو

 

 • تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد با تلفیق علم و عمل.
 • رشد کیفی و کمی دوره های آموزش کوتاه مدت (با عنایت ویژه به دوره های خاص مورد نیاز صنعت آب و برق ).
 • ارتقاء مستمر کیفیت آموزش دوره ها.
 • تاکید بر کاربردی نمودن دوره ها با اولویت رفع نیاز صنعت آب و برق.
 • بسط و گسترش ارتباط مرکز آموزش با شرکتهای صنعت آب و برق کشور.
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی به مشتریان و مراجعه کنندگان.
 • برنامه ریزی مناسب آموزش با هدف تسریع در امر انتقال صحیح دانش کاربردی.
 • استفاده از ابزار کمک آموزشی و فضای مناسب برای برگزاری کلاسها.
 • استفاده از تکنولوژهای نوین آموزشی روز دنیا در برگزاری آموزشهای موردنیاز صنعت آب و برق.
 • نظارت و ارزیابی موثر بر محتوای آموزش در راستای خط مشی مرکز.
 • شناسایی و جلب همکاری وسیع تر اساتید و متخصصان توانمند جهت تدریس در دوره های آموزشی.
 • مشارکت و همکاری در فعالیتهای پژوهشی شرکتهای منطقه با توجه به زمینه های علمی تکنولوژی نو و نیاز های صنعت آب و برق.
 • تامین شرایط محیط کاری مناسب و مساعد بین کارکنان و ایجاد حس همدلی و مسئولیت پذیری در آنان.