1399/07/13

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید

 
 
1399/07/13

طرح آموزشی خانواده توانمند وزارت نیرو

تاریخ شروع : ۰۵ آبان ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۳۰ دی ۱۳۹۹

 
 
1399/07/13

دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع تاریخ شروع : ۲۴ آبان ۱۳۹۹ تاریخ پایان : ۲۵ آبان ۱۳۹۹