1399/07/13

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید

 

تقویم آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 
1399/07/13

طرح آموزشی خانواده توانمند وزارت نیرو

تاریخ شروع : ۰۵ آبان ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۳۰ دی ۱۳۹۹

 

برگزاری طرح آموزشی خاتون

 
1399/07/13

دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع تاریخ شروع : ۲۴ آبان ۱۳۹۹ تاریخ پایان : ۲۵ آبان ۱۳۹۹

 

 

برگزاری دوره مدیریت تعارض منافع