1400/03/09

واحد آموزشی و پژوهشی گیلان با همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های آموزشی فرهنگی ویژه خرداد سال 1400 را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)

2- آشنایی با وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمینی (ره)

3- نقش حجاب در حفظ حریم خانواده

 

برگزاری دوره های فرهنگی ویژه خرداد 1400

 
1400/03/17

واحد آموزشی و پژوهشی گیلان، دوره های آموزشی تخصصی ویژه خرداد و تیر سال 1400 را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- عارضه یابی سازمان

2- آشنایی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق

3- برون سپاری در صنعت آب و برق

4- پدافند اقتصادی

 

 

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه خرداد و تیر 1400