1400/10/06

مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو دوره آموزشی بررسی ابعاد شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را به صورت پخش زنده اینترنتی در تاریخ 1400/10/11 - ساعت 10 الی 11:30 برگزار می نماید.

 

برگزاری دوره بررسی ابعاد شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

 
1400/10/01

مرکز آموزش های الکترونیکی دوره آموزشی دفاع الکترومغناطیسی و گرافیتی (اختصاصی صنعت برق) با کد 8051 را به مدت 20 ساعت برگزار می نماید.

 

برگزاری دوره آموزشی دفاع الکترومغناطیسی و گرافیتی

 
1400/10/25

مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو دوره های آموزشی سلامت ویژه کارکنان صنعت آب و برق را به شرح ذیل برگزار می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان آموزشی مرکز تماس حاصل نمایید.

 

 

 

برگزاری دور های آموزشی سلامت ویژه کارکنان صنعت آب و برق

 
1400/10/01

مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های آموزشی فرهنگی ویژه دی و بهمن سال 1400 را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- آسیب شناسی خانواده

2- حقوق خانواده

3- آشنایی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

برگزاری دوره های فرهنگی ویژه دی و بهمن 1400