1400/11/05

وبینار آموزشی به صورت پخش زنده اینترنتی روز سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ برروی سایت مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو توسط واحد آموزشی و پژوهشی گیلان برگزار گردید.

 

 

وبینار آموزشی دانستنی های زیست محیطی در منزل (ویژه بانوان)

 
1400/11/09

 

برگزاری دوره پیاده سازی بخش انرژی نظام مدیریت سبز و شاخص مدیریت مصرف انرژی

 
1400/11/09

 

برگزاری دوره آموزشی نکات کاربردی و موثر مکالمات تلفنی