1401/04/08

مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های آموزشی فرهنگی ویژه تیر 1401 را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- روابط سالم زوجین

2- نقش حجاب در حفظ حریم خانواده

3- بنیان های حکومت اسلامی و ولایت فقیه

4- اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

 

دوره های فرهنگی ویژه تیر 1401