1401/10/20

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) با پژوهشگاه نیرو، دوره آموزشی مبانی طراحی و نصب نیروگاه های فتوولتائیک خورشیدی را به مدت ۸ ساعت برگزار می نماید.

برای ثبت نام به آدرس LMS.Satba.GilNri.ir مراجعه نمایید. (مهلت ثبت نام : 1401/10/20 تا 1401/10/27)

 

دوره آموزشی مبانی طراحی و نصب نیروگاه های فتوولتائیک خورشیدی