1402/05/25

مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو با همکاری امور بانوان و خانواده وزارت نیرو طرح آموزشی تعالی خانواده همکاران صنعت آب و برق را در روز های سه شنبه از 17 مرداد تا 7 شهریور (4 جلسه) به صورت پخش زنده برگزار می نماید.

 

برگزاری طرح آموزشی تعالی خانواده همکاران صنعت آب و برق 1402

 
1402/05/26

مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده وزارت نیرو دوره آموزشی اخلاق و مهارت های زندگی را در قالب طرح تعالی خانواده در روزهای 17 و 24 و 31 مرداد و 7 شهریور (ساعت 10 الی 12) به صورت پخش زنده اینترنتی برای همکاران صنعت آب و برق برگزار می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33311135-013 تماس حاصل نمایید.

 

برگزاری طرح آموزشی تعالی خانواده (اخلاق و مهارت های زندگی) صنعت آب و برق