1402/09/14

مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده وزارت نیرو دوره آموزشی آسیب شناسی خانواده را در قالب طرح تعالی خانواده در روزهای 14، 21 و 28 آذر (ساعت 11 الی 13) به صورت پخش زنده اینترنتی برای همکاران صنعت آب و برق برگزار می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33311135-013 تماس حاصل نمایید.

 

برگزاری طرح آموزشی تعالی خانواده (آسیب شناسی خانواده) صنعت آب و برق