1402/10/26

مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده وزارت نیرو دوره آموزشی مدیریت استرس در محیط کار را در قالب طرح تعالی خانواده در روزهای 17 و 24 بهمن (ساعت 10 الی 13) به صورت پخش زنده اینترنتی برای همکاران صنعت آب و برق برگزار می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33311135-013 تماس حاصل نمایید.

 

برگزاری طرح آموزشی تعالی خانواده (مدیریت استرس در محیط کار) صنعت آب و برق