1403/03/13

مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو با همکاری امور بانوان و خانواده وزارت نیرو طرح آموزشی تعالی خانواده همکاران صنعت آب و برق (2) را در قالب 6 دوره آموزشی مجزا به صورت برخط برگزار می نماید.

 

طرح آموزشی تعالی خانواده همکاران صنعت آب و برق (2) سال 1403