اعضا و همکاران

ریاست واحد آموزشی و پژوهشی گیلان : اکبر بلالی

سرپرست مرکز آموزش های الکترونیکی : مژده بامدادی

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی : رمضانعلی الماسی

عامل مالی : فاطمه عینی

گروه هماهنگی و برنامه ریزی آموزش های الکترونیکی : سمانه علیزاده

گروه اجرای آموزش های الکترونیکی : محمد پالیزکار - سیده سیما بهری

گروه اجرای آموزش های حضوری : پویان هدایت پور

گروه اجرای آموزش های حراست : منیره میرحامد

گروه اجرای آموزش های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل : محدثه احمدپور

ارزشیابی و صدور گواهینامه: شهربانو مهری

نظارت و ارزیابی: سیدکامران کیایی

فناوری اطلاعات : نیما فرح بخش