تماس با ما

 

مؤسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

                     واحد آموزشی گیلان

 • دفتر ریاست: 33332620 - 013
 • آموزش الکترونیکی: 33332640 - 33311135 - 33333441 - 013
 • آموزش کوتاه مدت: 33321972 - 33326056 - 013
 • دپارتمان آموزش های حراست: 33345568 - 013
 • اداری و پشتیبانی: 33345569 - 013
 • مالی: 33333442 - 013
 • امور ارزشیابی و صدور گواهینامه: (داخلی 3) 33332640 - 013
 • دورنگار: 33328089 - 013
 • پست الکترونیکی: info@ieht-gtc.ir
 • وب سایت: www.ieht-gtc.ir
 • آدرس: رشت - چهارراه پورسینا - خیابان دکتر حشمت
 • کد پستی: 35884 - 41378