1400/10/06

مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو دوره آموزشی بررسی ابعاد شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را به صورت پخش زنده اینترنتی در تاریخ 1400/10/11 - ساعت 10 الی 11:30 برگزار می نماید.

 

برگزاری دوره بررسی ابعاد شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی