1401/05/18

برگزاری دوره های سلامت ویژه کارکنان صنعت آب و برق 1401

1- تناسب اندام (ارتقاء سلامت از طریق ورزش)

2- تربیت بدنی و آمادگی جسمانی

3- بهداشت عمومی و آمادگی جسمانی

4- کمک های اولیه و فوریت های پزشکی - امدادی

 

 

برگزاری دوره های سلامت ویژه کارکنان صنعت آب و برق 1401