1400/03/09

واحد آموزشی و پژوهشی گیلان با همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های آموزشی فرهنگی ویژه خرداد سال 1400 را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)

2- آشنایی با وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمینی (ره)

3- نقش حجاب در حفظ حریم خانواده

 

برگزاری دوره های فرهنگی ویژه خرداد 1400