1400/01/22

مرکز آموزش از راه دور صنعت آب و برق با همکاری دفتر امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو دوره آموزشی ترنم وحی 8 (تفسیر سوره قدر و تفسیر سور تکاثر) ویژه ماه مبارک رمضان را برگزار می نماید. 

 

 

 

دوره آموزشی ترنم وحی 8 - ویژه ماه مبارک رمضان