1401/05/18

دوره آموزشی شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی توسط واحد آموزشی و پژوهشی گیلان در تاریخ 4 مرداد 1401 برگزار گردید.

 

 

دوره آموزشی شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی