1401/03/23

واحد آموزشی و پژوهشی گیلان با همکاری دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو دوره های آموزشی ویژه سال 1401 به شرح ذیل را برگزار می نماید.

1- پدافند زیستی در در صنعت آب و برق (8932)

2- اصول کلی پایداری و ایمنی سدها (1094)

3- آشنایی با استاندارد ISO 45000 - کد (5039)

4- آشنایی با استانداردهای صنعت برق (3345)

5- مدیریت بحران و مقابله با بحران های کیفی آب (2617)

 

 

 

دوره های آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ویژه سال 1401