1401/05/18

مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های آموزشی فرهنگی ویژه مرداد 1401 را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- امر به معروف و نهی از منکر

2- تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث

3- احکام زندگی در اسلام

4- خانواده متعالی در اسلام

 

 

دوره های فرهنگی ویژه مرداد 1401