1400/11/05

وبینار آموزشی به صورت پخش زنده اینترنتی روز سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ برروی سایت مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو توسط واحد آموزشی و پژوهشی گیلان برگزار گردید.

 

 

وبینار آموزشی دانستنی های زیست محیطی در منزل (ویژه بانوان)