1401/09/06

مرکز آموز های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو با همکاری سازمان انرژی تجدید پذیر و بهره برداری انرژی برق (ساتبا)، کارگاه آموزشی ارزیابی کیفی پیمانکاران نیروگاه های فتوولتاییک (مقیاس کوچک) را در روز هفتم آذر 1401 (ساعت 9 الی 11) با حضور مدرس دوره: مهندس امیرعلی تیزپر به شیوه آنلاین برگزار می نماید.

 

کارگاه آموزشی ارزیابی کیفی پیمانکاران نیروگاه های فتوولتاییک (مقیاس کوچک)