راه اندازی دفتر آموزشی قزوین توسط واحد آموزشی گیلان
12\11\1395

به گزارش روابط عمومی واحد، دفتر آموزش قزوین تحت پوشش واحد آموزشی گیلان در تاریخ 95/10/26 توسط ریاست محترم واحد آموزشی جناب آقای مهندس عرب زاده و با حضور جناب آقای طالبی مدیر محترم آموزش کوتاه مدت موسسه علمی - کاربردی صنعت آب و برق و مدیران آموزش کوتاه مدت و الکترونیکی واحد گیلان و با حضور معاونین و مدیران منابع انسانی و آموزش شرکت های آب و برق استان قزوین به صورت آزمایشی (موقت) راه اندازی شد که اولین شورای آموزشی منطقه همزمان با راه اندازی در ساختمان جدید دفتر تشکیل شد.نظرات کاربران
ارسال نظر