بازدید ریاست محترم مؤسسه به همراه معاونت محترم آموزشی از واحد آموزشی گیلان
03\07\1395

جناب آقای دکتر توکلی به همراه معاونت محترم آموزشی در روز چهارشنبه 95/6/31 از واحد آموزشی گیلان و مرکز آموزش از راه دور مؤسسه بازدید و از نزدیک با فرآیندها، عملکردها و برنامه ریزی آموزش الکترونیکی، تولید محتوا، پشتیبانی فنی و اجرای آموزش های الکترونیکی آشنا و نکات و رهنمودهای ارزنده ایی را در روش ها و استراتژیک آینده آموزش الکترونیکی مؤسسه ایراد فرمودند و همچنین جلسه صمیمانه ای را با کلیه همکاران واحد در سالن جلسه واحد داشتند که در جلسه آقای دکتر توکلی اهداف و آینده مؤسسه و اقدامات انجام شده و همچنین محورهای جدید کاری مؤسسه از جمله مرکز تعالی، مطالعات سازمانی، دوره های بین الملل و زبان را ترسیم نمودند. و در پایان از سوی همکاران واحد ضمن اعلام آمادگی هر نوع خدماتی را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مؤسسه اعلام و از حضور صمیمانه ریاست و معاونت محترم مؤسسه تقدیر و تشکر بعمل آمد.نظرات کاربران
ارسال نظر