برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه آموزش الکترونیکی (LMS)
10\02\1396

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه آموزش الکترونیکی(LMS)

    

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه آموزش الکترونیکی (LMS) با حضور سرپرست مرکز آموزش از راه دور مؤسسه و مسئولین آموزش الکترونیکی مجتمع ها و مرکز در تاریخ 29 و 30 فروردین 1396 برگزار گردید.

در این کارگاه دو روزه اهداف و سیاست های این مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برنامه های مرکز  برای سال 1396 تشریح گردید ومسئولین آموزش الکترونیکی مجتمع ها در کلاس ها و کارگاههای آموزشی برنامه ریزی شده شرکت کردند و آموزش های لازم برای اجرای آموزش های الکترونیکی را فرا گرفتند.

 

 نظرات کاربران
ارسال نظر