نشست شورای هماهنگی مدیران مؤسسه در واحد آموزشی گیلان
18\02\1396

اولین نشست شورای هماهنگی مدیران مؤسسه در سال 96 که در تاریخ های نهم و دهم اردیبهشت ماه به میزبانی واحد آموزشی گیلان و به مدیریت جناب آقای دکتر توکلی ریاست محترم مؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق و با حضور معاونین و مشاوران مؤسسه و رؤسای محترم مجتمع ها و واحدها در محل واحد آموزشی گیلان تشکیل شد. این جلسه با سخنرانی جناب آقای دکتر توکلی ریاست محترم مؤسسه شروع و سپس با ارائه گزارشی از عملکرد مجتمع ها و واحدها و واحدهای ستادی دفتر مرکزی در امور فرهنگی، زبان مطرح و در ادامه به بحث و تبادل نظر در استقرار  قطب های آموزش های تخصصی که بیشترین زمان از جلسه را به خود اختصاص داد، ادامه پیدا نمود  و در پایان جلسه با جمع بندی موضوعات و تعیین سیاست ها و برنامه های سال 96 از سوی ریاست شورا به پایان رسید.  نظرات کاربران
ارسال نظر