برگزاری جلسه ریاست محترم موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی صنعت آب و برق با مدیران واحد آموزشی گیلان
11\05\1396

به گزارش روابط عمومی واحد این جلسه که در تاریخ 96/05/07 با حضور جناب آقای دکتر توکلی در واحد آموزشی گیلان انجام شد ابتدا آقای دکتر توکلی ریاست محترم موسسه از واحد آموزشی از جمله آموزشهای از راه دور واحد و دپارتمان آموزش های حراست بازدید و رهنمود و دستورات لازم در خصوص کیفیت این نوع آموزش ها را ارائه فرمودند و سپس با برگزاری جلسه با ریاست و مدیران واحد آموزشی گیلان مسائل و فعالیت های این واحد و دپارتمان آموزش های الکترونیکی، آموزش های کوتاه مدت، بلندمدت و آموزش های حراست و اداری و مالی مورد بحث و بررسی و ریاست محترم موسسه نکته نظرات ویژه برای تداوم و افزایش کمی و کیفی آموزش مطرح نمودند.

 نظرات کاربران
ارسال نظر