برگزاری دوره های آموزشی حراست ویژه نگهبانان در استانهای تهران ، البرز و قزوین
11\05\1396

   به گزارش روابط عمومی واحد با توجه به اهمیت حفظ و آمادگی جسمانی شاغلین بخش حفاظت فیزیکی (نگهبانان) و همچنین ضرورت ارتقای ضریب حفاظتی تاسیسات و اماکن در صنعت آب و برق کشور، و با توجه به امضا تفاهم نامه برگزاری دوره های آموزشی نگهبانی شرکتهای صنعت آب و برق، جناب آقای دکتر توکلی ریاست محترم موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق و جناب آقای امینیان مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت نیرو و با همکاری مجتمع ها و واحدهای آموزشی و روسای شورای هماهنگی حراست استانی شرکت های صنعت آب و برق از اردیبهشت ماه سال جاری دوره های آموزشی ویژه نگهبانان مطابق تقویم آموزشی سال 96 در 14 استان کشور به تعداد 4923 نفر آغاز و تداوم دوره ها تا پایان سال در شرکتهای صنعت آب وبرق استانهای دیگر کشور  برنامه ریزی و اجرا می گردد.نظرات کاربران
ارسال نظر