دوره ابزارهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی
13\06\1396

قابل توجه کلیه شرکت های صنعت آب و برق

دوره آموزشی ابزارهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی آماده برگزاری به شیوه الکترونیکی می باشد.

شرکت ها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و نیز هماهنگی دوره با واحد آموزش الکترونیکی

33311135 - 013 سرکار خانم بامدادی تماس حاصل فرمایند.

 نظرات کاربران
ارسال نظر