برگزاری آزمون تامین نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای گیلان
15\06\1396

 به گزارش روابط عمومی واحد این آزمون که بنا به درخواست شرکت برق منطقه ای استان گیلان برای جذب و به کار گیری 14 نفر نیروی انسانی جهت شغل اپراتوری  پست به صورت پیمانکاری از واحد آموزشی گیلان بود و این آزمون  در روز پنجشنبه تاریخ 96/06/09 با شرکت 341 نفر داوطلب در محل دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان با موفقیت کامل انجام شد.نظرات کاربران
ارسال نظر