تفاهم نامه احداث پارک آموزشهای مهارتی در گیلان
02\08\1396

تفاهم نامه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق گیلان جهت ایجاد پارک آموزشهای مهارتی برای نیروهای طرف قرارداد شرکت توزیع و نیروهای پیمانکاری به امضاء رسید و مقرر شد محل احداث پارک آموزشهای مهارتی توسط کارگروهی متشکل از کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان و واحد آموزشی گیلان بررسی و اتخاذ تصمیم شود و پس از آماده سازی زمین و تجهیز و آماده سازی پارک آموزشی با همکاری واحد آموزشی و شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان انجام گردد.نظرات کاربران
ارسال نظر