جلسه استماع گزارش فعالیت شرکتهای پایلوت نظام آموزشی شغلی – سازمانی در واحد آموزشی گیلان
30\07\1396

جلسه ای در تاریخ 29 مهر ماه سال 96 به میزبانی واحد آموزشی گیلان و با حضور آقایان دکترملکی نیا از دفتر آموزش وزارت نیرو و مهندس توکلی گرگری و مهندس وزیری از مرکز مطالعات منابع انسانی صنعت آب و برق و با شرکت مدیران آموزش شرکتهای صنعت آب و برق استانهای گیلان و قزوین و نمایندگان شرکتهای مادر تخصصی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی واحد در این جلسه گزارش فعالیت شرکتهای برق منطقه ای گیلان و شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی قزوین بعنوان شرکتهای پایلوت در استقرار نظام آموزشی شغلی – سازمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر