بازدید دکتر سرافراز مجری پروژه آموزش های زبان خارجه موسسه از واحد آموزشی گیلان
11\07\1397

این بازدید که به منظور تحقیق رسالت موسسه و مرکز آموزش های بین الملل و زبان، همچنین جدیت و اهتمام ریاست محترم موسسه جناب آقای دکتر توکلی در تحقق آموزش های نوین بین المللی و زبان های خارجی در تاریخ 11/7/97 در واحد آموزشی گیلان انجام گرفت ابتدا امکانات و زیرساخت های موجود در واحد را مورد بازدید قرار دادند پس از بازدید جلسه ای توسط ریاست و مدیران واحد با جناب آقای دکتر سرافراز برگزار گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر