بازدید سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی موسسه از دفتر آموزشی قزوین
05\05\1398

جناب آقای علیزاده سرپرست محترم معاونت  مالی و پشتیبانی موسسه  از دفتر آموزشی قزوین (زیر مجموعه واحد آموزشی گیلان ) بازدید  بعمل آوردند. به گزارش روابط عمومی واحد  در این بازدید که در روز پنجشنبه سوم مردادماه  انجام گرفت ابتدا از فضای آموزشی آن دفتز بازدید سپس از فرایند دوره های آموزشی اطلاعات لازم را اخذ نموده و از تلاشها و زحمات  واحد آموزشی گیلان تشکر و قدر دانی نمودند.     

 نظرات کاربران
ارسال نظر