بازدید مدیر محترم حراست پژوهشگاه نیرو از واحد آموزشی و پژوهشی گیلان
24\02\1401

بازدید جناب آقای دکتر تکبیری مدیر محترم حراست پژوهشگاه نیرو به همراه معاون و رئیس اداره حفاظت فیزیکی از واحد آموزشی و پژوهشی گیلان در روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

 نظرات کاربران
ارسال نظر