برگزاری آزمون استخدامی و تغییر حالت اشتغال در شرکتهای مدیریت تولید برق لوشان و قزوین
17\12\1399

برگزاری آزمون استخدامی و تغییر حالت اشتغال در شرکتهای مدیریت تولید برق لوشان و قزوین در تاریخهای چهاردهم وپانزدهم اسفند توسط واحد آموزشی گیلان

 

 

 

 نظرات کاربران
ارسال نظر