برگزاری آزمون استخدامی و تغییر حالت اشتغال شرکت توزیع نیروی برق گیلان و قزوین
08\03\1400

آزمون تغییر حالت اشتغال شرکت توزیع نیروی برق گیلان به تعداد ۲۹۴ شرکت کننده در حوزه دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت و آزمون تغییر حالت اشتغال شرکت توزیع نیروی برق قزوین به تعداد ۱۹۰ شرکت کننده در حوزه آموزشکده فنی و حرفه ای شهید بابایی قزوین در روز جمعه مورخ سی یکم اردیبهشت توسط واحد آموزشی و پژوهشی گیلان برگزار گردید.

 

 

 

 نظرات کاربران
ارسال نظر