برگزاری آزمون تامین نیروی انسانی توسط واحد آموزشی گیلان
02\05\1397

  آزمون تامین نیروی انسانی شرکت¬های گوهر دیلمان و موسسه حفاظتی و حراستی تأمین گستر گیلان  از شرکتهای  پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان توسط واحد آموزشی گیلان برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی واحد این آزمون بنا به درخواست شرکتهای گوهر دیلمان و موسسه حفاظتی و حراستی تامین گستر  گیلان در دو گروه شغلی نگهبان و سیمبان (برقکار) و با شرکت 664 نفر از کل شرکت کنندگان در آزمون   روز جمعه بیست دوم تیر ماه سال 97 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با موفقیت کامل انجام گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر