برگزاری آزمون تامین نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای گیلان توسط پژوهشگاه نیرو (مرکز گیلان) - بهمن 1402
28\11\1402

به گزارش روابط عمومی واحد، آزمون تامین نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای گیلان که توسط مرکز گیلان در روز پنجشنبه 1402/11/26 با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای بلالی و نماینده تام اﻻختیار و نماینده حراست شرکت مذکور و با شرکت تعداد ٥٤ نفر متقاضی و در سه رشته شغلی کارشناس اپراتور، کارشناس برق و کارشناس درمان راس ساعت ٩ صبح آغاز و به مدت ٢ ساعت برگزار گردید.

 نظرات کاربران
ارسال نظر