برگزاری دوره آموزشی بخش روابط عمومی وزارت نیرو
25\08\1399

آموزش و توانمند سازی کارکنان بخش روابط عمومی وزارت نیرو

تاریخ شروع : ۲۰ آبان ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۳ دی ۱۳۹۹
 


نظرات کاربران
ارسال نظر