برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی فردی، خانوادگی و اجتماعی بانوان
18\11\1401

امور زنان و خانواده وزارت نیرو با همکاری مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو «کارگاه آموزشی توانمندسازی فردی، خانوادگی و اجتماعی بانوان» صنعت آب و برق را به صورت برخط همزمان در سه جلسه برگزار می نماید.

.: زمان برگزاری جلسات: 11، 18 و 25 بهمن (ساعت 13:30 الی 15:30)

 

 نظرات کاربران
ارسال نظر