نشست شورای هماهنگی مدیران موسسه در واحد آموزشی گیلان
25\07\1397

سومین نشست شورای هماهنگی مدیران موسسه از طریق ویدیو کنفرانس در واحد آموزشی گیلان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی واحد در این نشست که روز چهارشنبه 25 مهر ماه بصورت ویدیو کنفرانس با حضور جناب دکتر توکلی ریاست محترم موسسه و آقای علیزاده معاونت مالی و پشتیبانی، آقای مهندس عرب زاده رییس واحد آموزشی گیلان با معاونین و مدیران موسسه و روسای مجتمع ها و واحد آموزشی مازندران انجام گردید.

 

 

ابتدا ریاست واحد ضمن تشکر از حضور ریاست موسسه و معاون محترم مالی در واحد پرداخته و سپس هر کدام از روسای و مدیران شروع به ارایه گزارش و عملکرد کاری  بصورت ویدئو کنفرانس پرداخته و با پرسش و پاسخ ریاست محترم موسسه و رهنمودها و ارایه طریق ریاست محترم  موسسه جلسه به پایان رسید.

 نظرات کاربران
ارسال نظر